Lập hóa đơn

Chấp nhận bảo hiểm

Chúng tôi hiện chấp nhận tất cả hội viên của UnitedHealthcare.

Đối với người không có bảo hiểm

Chúng tôi chấp nhận một số bệnh nhân không có bảo hiểm và quan tâm đến các dịch vụ Chăm sóc cơ bản. Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ theo số 281.674.1700.


 

 UNITEDHEALTHCARE ALIEF CLINIC 9380 W Sam Houston Parkway S, Suite 225, Houston, TX, 77099
Điện thoại 281-674-1700


UnitedHealthcare Alief Clinic là một đơn vị cung cấp dịch vụ Chăm sóc cơ bản tại Houston, Texas. Chúng tôi cung cấp dịch vụ sức khỏe thể chất và hành vi. Chúng tôi luôn sẵn lòng giúp các hội viên của UnitedHealthcare có được sự chăm sóc tốt hơn và luôn khỏe mạnh.© 2019 United Healthcare Services, Inc.

blueback.jpg